Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 2021. Dades definitives

Les pernoctacions en els establiments hotelers van augmentar un 92,2% a Catalunya l'any 2021, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació hotelera. Segons l'origen dels viatgers, les pernoctacions del turisme domèstic van augmentar un 80,7%: un 66,2% les dels catalans i un 111,9% les dels viatgers procedents de la resta d'Espanya. Les pernoctacions del turisme estranger van augmentar un 105,5% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França i Alemanya van ser els que van presentar més pernoctacions en termes absoluts (3,9 milions i 959,8 milers, respectivament), amb variacions anuals positives, del 140,8% i 147,6%, respectivament.

Per marques turístiques, Barcelona i Costa Brava són les que van concentrar més pernoctacions (8,8 i 6,1 milions, respectivament) amb variacions anuals positives del 90,0% i 98,8%, respectivament.

D'altra banda, el nombre total de viatgers registrats en establiments hotelers va augmentar un 73,6% respecte de l’any anterior, amb increments en el turisme domèstic (71,0%) i en el turisme estranger (77,4%).