Saltar al contingut principal

Moviments migratoris. 2021

L'any 2021 es van registrar 280.677 canvis de residència entre municipis de Catalunya, xifra que representa un augment del 15,2% respecte a l'any 2020. El saldo migratori total per a Catalunya va ser de 34.626 persones (disminució del 27,2% respecte al 2020), com a resultat de la migració amb l'estranger (38.334) i amb la resta d'Espanya (−3.708).

Quant als canvis de residència entre municipis de Catalunya, hi ha diferències segons la grandària del municipi, que constaten un procés de desconcentració urbana: els municipis de més de 50.000 habitants van tenir més sortides que entrades, amb un saldo negatiu de −21.055 persones; en canvi, els municipis de menys de 20.000 habitants van ser els principals receptors de la migració dins de Catalunya i van registrar un saldo migratori positiu de 19.050 persones.

Dels 280.677 canvis de residència entre municipis de Catalunya, 119.951 (el 42,7%) van tenir lloc dins de la mateixa comarca i 160.726 (el 57,3%) amb una altra comarca. Només 3 comarques van tenir un saldo migratori amb la resta de Catalunya de signe negatiu: el Barcelonès (−18.613), el Baix Llobregat (−487) i el Segrià (−100). Els saldos migratoris més alts amb la resta de Catalunya es van registrar al Maresme (2.574), el Baix Penedès (2.133) i el Vallès Oriental (1.833).

Respecte als fluxos migratoris amb la resta d'Espanya, l'any 2021 es van registrar 52.188 immigracions procedents de la resta d'Espanya i 55.896 emigracions cap a la resta d'Espanya, amb el resultat d'una sortida neta de −3.708 persones, que representa menys de la meitat respecte a un any enrere, que va ser de −8.971 persones. El Barcelonès és la comarca amb més sortides netes cap a la resta d'Espanya en nombres absoluts, amb un saldo de −1.302 persones. Els majors saldos positius es van registrar al Segrià (346 habitants), Osona (200) i la Garrotxa (172).

Pel que fa a les migracions amb l'estranger, es van registrar 149.665 immigracions procedents de l'estranger i 111.331 emigracions. El balanç resultant és de signe positiu, amb un saldo net de 38.334 persones, que representen una disminució interanual del 32,2% i és el valor més baix des del 2016.