Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T4/2022 i any 2022. Dades provisionals

Catalunya va exportar productes industrials per valor de 24.128,1 milions d'euros al quart trimestre del 2022, xifra que va representar un augment del 19,5% en relació amb el mateix trimestre de l'any anterior. L'agrupació dels productes industrials segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D) mostra que tots els grups van augmentar les vendes a l'estranger, encapçalades per les de nivell mitjà alt (26,6%). El segueixen el de nivell mitjà baix (16,2%), l'alta tecnologia (13,8%) i el de baix contingut tecnològic (12,7%).

Catalunya va importar productes industrials per valor de 25.315,1 milions d'euros al quart trimestre del 2022, xifra que representa un augment del 12,8% en relació amb el mateix trimestre de l'any anterior. Les compres a l'estranger de tots els nivells tecnològics mostren increments: els de nivell mitjà baix un 17,0% interanual, les de nivell mitjà alt un 15,6%, les de nivell baix un 11,0% i l'alta tecnologia un 4,6%.

L'any 2022, Catalunya va exportar productes industrials per valor de 89.740,8 milions d'euros segons dades provisionals, xifra que va representar un augment del 17,7% respecte a l'any anterior. Per nivells tecnològics, tots els grups de productes van incrementar les exportacions encapçalats pels de nivell mitjà baix amb un 22,4%. El segueixen el nivell mitjà alt (18,4%), l'alta tecnologia (18,2%) i el de baix contingut tecnològic (13,9%).

Les compres a l'estranger de productes industrials de Catalunya van assolir els 100.579,3 milions d'euros el 2022, xifra que suposa un increment del 23,7% en relació amb l'any anterior. Tots els nivells tecnològics van arribar a superar els valors d'importacions més alts registrats fins ara. Les compres de productes de nivell tecnològic mitjà baix van augmentar un 36,4% anual, les de nivell baix un 24,5%, les de nivell alt un 20,4% i les de nivell mitjà alt un 20,3%.