Saltar al contingut principal

Índex de comerç al detall. 01/2023

L'índex general de comerç al detall (ICD) sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 14,5% interanual a Catalunya al gener del 2023. Per tipus de producte, l'alimentació augmenta un 13,7% i la resta de productes un 15,0%. Dins d'aquest darrer tipus, els béns d'equipament personal creixen un 25,2% respecte al mateix mes de l'any anterior, els béns d’equipament de la llar un 11,9% i la resta de béns un 10,8%. En aquest mateix període, l'índex general de comerç al detall amb estacions de servei, a preus corrents, presenta un augment del 14,1% respecte a un any enrere.

A preus constants (és a dir, eliminant l’efecte dels preus) l'índex de comerç al detall sense estacions de serveis mostra un increment del 7,7% interanual.