Indicadors de confiança empresarial (ICEH). III/2017

12.07.2017
Novetats

Arxius adjunts

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya augmenta un 0,9% al tercer trimestre del 2017 respecte del trimestre anterior, un increment inferior al registrat per al conjunt d’Espanya (2,0%). Per sectors d'activitat el sector comerç és el que registra una millora més elevada de la confiança empresarial (2,5%). La resta de sectors augmenten la confiança amb variacions de l’índex inferiors a l’1%, excepte la construcció, que disminueix lleugerament (−0,2%).


L'Idescat elabora l'Índex de confiança empresarial harmonitzat tant per al conjunt de Catalunya com per als sectors d'activitat de la indústria, la construcció, el comerç, l'hostaleria i transport i la resta de serveis. També el presenta desagregat per grandària de l'establiment i per demarcacions camerals (o agrupacions).

La finalitat de l'Índex de confiança empresarial harmonitzat és recollir l'opinió dels empresaris sobre la situació actual i futura de l'activitat del seu negoci, i anticipar l'evolució de les economies a què fan referència.

La variable utilitzada en el càlcul és la marxa del negoci de l'establiment en el trimestre finalitzat (situació) i en el trimestre entrant (expectatives). L'Índex de confiança empresarial harmonitzat es calcula utilitzant com a base el primer trimestre del 2013.

Les dades per al càlcul provenen de la integració de la mostra de l'Enquesta de clima empresarial (que elabora l'Idescat amb la Cambra de Comerç de Barcelona) i de la mostra per a Catalunya de l'enquesta Indicadors de confiança empresarial, que realitza l'INE.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2696

Sou aquí:

  • Novetats
  • Indicadors de confiança empresarial (ICEH). III/2017