Estadística de l'activitat hotelera. 2016. Dades definitives

Les pernoctacions en els establiments hotelers van créixer un 6,9% a Catalunya l'any 2016, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació hotelera. Segons l'origen dels viatgers, les pernoctacions del turisme domèstic van augmentar un 5,9%: un 2,1% les dels catalans i un 10,7% les dels viatgers procedents de la resta d'Espanya; les del turisme estranger van augmentar un 7,3%. Per país de procedència, els turistes procedents de França i Regne Unit van ser els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (6.657,6 i 6.103,1 milers, respectivament).

Per marques turístiques, el nombre de pernoctacions a Pirineus (14,4%) i Terres de l'Ebre (14,3%) són les que van presentar els majors increments.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers va augmentar un 8,0% interanual amb increments tant en el turisme domèstic (7,3%) com en el turisme estranger (8,4%).

L'Enquesta d'ocupació hotelera és una de les principals fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística. És una operació que realitza mensualment l'INE i que proporciona informació sobre els viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació dels establiments hotelers. L'Idescat fa una explotació mensual d'aquestes variables segons l'origen dels viatgers per marques turístiques de destinació i segons la categoria de l'establiment.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2719

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de l'activitat hotelera. 2016. Dades definitives