Turisme estranger. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va disminuir un 13,9% interanual al desembre del 2017. Segons el país de residència habitual, d'entre els països de procedència majoritària, van mostrar taxes de variació interanual negatives: França, Itàlia i Regne Unit (−37,1%, −6,6% i −5,8%, respectivament); mentre que Estats Units va presentar una taxa positiva (17,2%).

D'altra banda, segons el motiu del viatge, els viatges d'oci van diminuir un 3,2% i els viatges de negoci i altres motius professionals un 34,8%. Per tipus d'allotjament principal, els allotjaments de mercat van decréixer un 8,4% i els de no mercat un 25,7%.

L'any 2017, el nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va augmentar un 5,0% respecte a l'any 2016, segons dades provisionals. Segons el país de residència habitual, d'entre els països de procedència majoritària, van presentar taxes positives Estats Units (29,1%), Regne Unit (4,9%) i Alemanya (0,9%); mentre que França i Itàlia van registrar taxes negatives (−2,4% i −0,2%, respectivament).

L'estadística Turisme estranger a Catalunya ofereix informació mensual del nombre de visitants (turistes i excursionistes) residents a l'estranger que tenen Catalunya com a destinació principal del viatge, segons les diferents vies d'accés. També ofereix informació de les principals característiques dels viatges (tipus d'allotjament principal, motiu, forma d'organització, mitjà de transport i país de residència habitual). El període de referència de les dades és el mes en què s'acaba el viatge, amb independència de la durada.

L'Idescat realitza una explotació mensual de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2876

Sou aquí:

  • Novetats
  • Turisme estranger. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals