Índex de producció industrial. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari (Base 2010=100) va augmentar un 12,5% interanual a Catalunya al desembre del 2017. Per grans sectors industrials, tots van registrar increments: els béns d'equipament un 20,7%, els béns intermedis un 9,7%, els de consum un 6,5% i l'energia un 16,5%.

L'any 2017, la mitjana anual de l'índex de producció industrial (Base 2010=100) va créixer un 3,9%, segons dades provisionals. Per grans sectors industrials, van registrar increments tots els sectors: els béns de intermedis un 5,6%, els béns d'equipament un 4,5% i els béns de consum un 2,1%. Per seccions de la CCAE-09, va destacar l'augment de les indústries extractives (18,2%) i de les indústries manufactureres (4,0%).

L'índex de producció industrial és un indicador conjuntural que mesura l'evolució mensual del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Mostra, per tant, els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus. L'Idescat, a partir de les dades de l'INE, fa una tabulació per grans sectors industrials d'una banda, i per seccions i divisions de la CCAE-2009 per l'altra. També calcula l'IPI corregit d'efectes de calendari.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2886

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de producció industrial. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals