Padró d'habitants residents a l'estranger. 2018

El nombre de catalans que resideixen a l'estranger és de 302.525 persones a 1 de gener de 2018, xifra que representa una variació interanual del 6,4%, segons el Padró d'habitants residents a l'estranger (PHRE). El nombre d'inscrits ha augmentat a totes les comarques i a l'Aran, a excepció de l'Alta Ribagorça i la Terra Alta, on s'ha mantingut estable, i a les Garrigues, amb una lleugera disminució (−0,4%). Els majors creixements s'observen a Osona (12,9%) i a la Garrotxa (12,0%).

La gran majoria de catalans que resideixen a l'estranger es distribueixen a parts pràcticament iguals entre el continent americà i l’europeu (47,9% i 47,4%, respectivament). Segons la comarca d'inscripció, cal destacar que la majoria de comarques (35 i l'Aran) tenen més ciutadans residint a la resta d'Europa que a Amèrica, encapçalades per l'Alt Urgell, l'Aran, el Solsonès i Osona.

Per lloc de naixement, a 1 de gener del 2018 hi ha 148.270 catalans a l'estranger que van néixer al mateix país on ara resideixen, un 5,0% més que un any enrere. Aquesta xifra representa el 49,0% del total de catalans que resideixen a l'estranger. Per comarques, les proporcions més elevades són les de la Noguera (68,3%), el Pallars Jussà (67,8%) i el Priorat (64,6%). D'altra banda, els nascuts a Catalunya són 102.448 persones, un 6,3% més que l'any anterior, xifra que representa el 33,9% del total de residents a l'estranger. Les proporcions més elevades són les d'Osona (49,9%) i el Pallars Sobirà (49,8%).

Per municipis, el 47,4% del conjunt de residents a l'estranger estan inscrits al municipi de Barcelona. El segueixen, amb proporcions molt més reduïdes, l'Hospitalet (2,2%), Sabadell (2,0%) i Terrassa (2,0%).

Durant el 2017, es van registrar 30.547 noves inscripcions als registres consulars, un 2,1% menys que un any enrere, i correspon a les altes produïdes per naixement, nacionalització, omissió o emigració a l’estranger. El descens és degut a la disminució del 8,3% de les noves inscripcions registrades al continent americà (és a dir, 1.113 menys que l'any anterior) i amb més intensitat a Amèrica del Sud (−9,4%).

El Padró d'habitants residents a l'estranger és un registre administratiu on consten les persones que tenen la nacionalitat espanyola (tant si és la seva única nacionalitat com si no), viuen habitualment a l'estranger i el seu últim municipi d'inscripció és a Catalunya. Aquestes persones, registrades a les oficines consulars, es consideren veïnes del municipi català a efectes electorals, però en cap cas formen part de la població oficial del municipi.

Les variables que s'exploten d'aquest registre són sexe, edat, lloc de naixement, lloc d'inscripció i continent o país de residència, i estan referides a l'1 de gener del 2018. Les dades provenen de la informació que les oficines o seccions consulars envien a l'INE, a través del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

L'Idescat du a terme anualment l'explotació estadística relativa a Catalunya a partir del fitxer elaborat i tramès per l'INE.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2935

Sou aquí:

  • Novetats
  • Padró d'habitants residents a l'estranger. 2018