Estadística de l'activitat hotelera. 04/2018

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 12,5% interanual a Catalunya a l'abril del 2018, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic decreixen un 19,7%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans decreixen un 16,9% i les dels viatgers procedents de la resta de l'Estat un 22,1%. Les pernoctacions del turisme estranger disminueixen un 8,5% interanual. Cal tenir present l'efecte Setmana Santa, atès que aquest any s'ha celebrat entre els mesos de març i abril i al 2017 es va celebrar a l'abril.

Per país de procedència, els turistes procedents de França i Regne Unit són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (626,2 i 302,0 milers, respectivament).

Per marques turístiques, Barcelona, Costa Brava i Costa Barcelona són les que concentren més pernoctacions (1.845,9, 826,7 i 712,8 milers, respectivament).

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers disminueix un 9,8% interanual, amb un decrement en el turisme domèstic del 13,9% i en el turisme estranger del 7,1%.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener del 1999 fins al desembre del 2010. Les dades conjunturals són definitives des del gener del 2011 fins a un any enrere a l'últim període publicat.

L'Enquesta d'ocupació hotelera (TURHOT) és una de les principals fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística, tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda. És una operació que realitza mensualment l'INE i que proporciona informació sobre els viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació dels establiments hotelers. L'Idescat fa una explotació d'aquestes variables segons l'origen dels viatgers per procedència i per marques turístiques de destinació i segons la categoria de l'establiment.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2966

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de l'activitat hotelera. 04/2018