Posició competitiva del sector industrial. T1/2018

L'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació als països industrialitzats al primer trimestre de 2018 assoleix el nivell de 105,7 punts; això suposa un empitjorament de 2,1 punts respecte al primer trimestre de 2017.

D'altra banda, l'índex de competitivitat revelada (que mesura l'evolució de la quota de mercat de les exportacions manufactureres catalanes en els principals mercats amb què Catalunya té fluxos comercials) millora al primer trimestre del 2018 en comparació amb el mateix període de l'any anterior, en passar d'un índex de 95,8 a 97,9.

Els indicadors de posició competitiva del sector industrial s'analitzen a partir de dos índexs: Índex de competitivitat en preus i índex de competitivitat revelada.

L'índex de competitivitat en preus es defineix com el producte de la taxa de canvi de l'euro per un índex de preus relatius de les manufactures catalanes (secció C de la CCAE-2009). Un augment de l'índex de competitivitat en preus s'interpreta com una pèrdua de competitivitat de les manufactures catalanes en relació amb les dels països i mercats competidors.

L'índex de competitivitat revelada es defineix com la quota de mercat de les exportacions catalanes de manufactures (seccions 5 a 8 de la CUCI-Rev.3) en cadascun dels països considerats, indexades en el primer trimestre de l'any 1999. Inversament al que succeeix amb l'índex de competitivitat en preus, un augment de l'índex de competitivitat revelada s'ha d'interpretar com una millora de competitivitat.

Sou aquí:

  • Novetats
  • Posició competitiva del sector industrial. T1/2018
  • Twitter
  • LinkedIn