Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 09/2018

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, decreix un 5,6% interanual a Catalunya al setembre del 2018. Per grans sectors industrials, tots presenten decrements: els béns d'equipament (−12,9%), els béns de consum (−4,0%) i els béns intermedis (−2,3%). En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI disminueix un 4,2% interanual a Catalunya.

L'IVNI és un indicador conjuntural que té per objectiu mesurar l'evolució mensual de la facturació de les empreses industrials. És un índex de valor, és a dir, mesura l'evolució conjunta de les quantitats, de les qualitats i dels preus.

Per a l'obtenció d'aquest indicador, l'INE realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Per a Catalunya, investiga unes 2.300 empreses que operen en el sector industrial i que permeten obtenir l'IVNI general i els grans sectors industrials. L'Idescat calcula l'índex de productes industrials sense energia per a Catalunya i Espanya.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica