Estadística de defuncions. 2017

L'Idescat publica les dades definitives de l'Estadística de defuncions de l'any 2017. Aquest any es van registrar a Catalunya 66.165 defuncions. En relació amb el 2016, les defuncions van augmentar un 4,54%.

L' Estadística de defuncions ofereix anualment informació de les defuncions de persones residents a Catalunya, segons característiques demogràfiques i socials. Les dades es presenten desagregades territorialment per municipis, comarques, àmbits del Pla territorial i províncies.

La font original de les dades és el document unificat Certificat mèdic de defunció/Butlleta estadística de defunció, amb què s’inscriu la defunció al Registre Civil.

Fins al 2011 les dades publicades fan referència a les defuncions registrades a Catalunya de persones residents a Catalunya. A partir de l'any 2012, les dades fan referència a les defuncions de persones residents a Catalunya, tant si s'han produït a Catalunya (i, per tant, s'han inscrit a Catalunya) com si s'han produït a altres comunitats autònomes (i, per tant, s'han inscrit a altres comunitats autònomes).

L'Estadística de defuncions forma part, juntament amb les estadístiques de naixements i de matrimonis, de les estadístiques del moviment natural de la població que l'Idescat elabora en col·laboració amb l'INE i el Departament de Salut.