Saltar al contingut principal

Padró municipal d'habitants. Població estrangera. 2018

La població estrangera resident a Catalunya era d'1.082.099 a 1 de gener del 2018 i representava el 14,2% de la població catalana. El nombre d'estrangers va augmentar en 40.737 persones, xifra que suposa un increment anual del 3,9%.

La comunitat marroquina era la més nombrosa al conjunt de Catalunya (211.192), on representava la cinquena part dels estrangers (19,5%), i també ho era a 25 comarques. La comunitat romanesa ocupava el segon lloc a Catalunya, amb 89.177 persones i una representació del 8,2%, i era la primera nacionalitat a 11 comarques i Aran. Al Barcelonès la nacionalitat més nombrosa va ser la italiana; a la Garrotxa, l'índia; al Moianès, la nacionalitat maliana; a l'Alt Urgell, la portuguesa, i a la Cerdanya, la boliviana.

Respecte a l'evolució de la població estrangera el 2018, hi va haver 16 comarques amb creixements superiors a la mitjana de Catalunya (3,9%), entre les quals va destacar el Berguedà (9,8%), Osona (8,0%), el Moianès (7,5%) i la Cerdanya (7,3%). Per contra, els majors descensos de població estrangera es van registrar a l'Alta Ribagorça (−4,2%) i al Pallars Jussà (−2,6%).

Quant a les nacionalitats per continent d'origen, on tots van guanyar població, el major increment va correspondre a la població del continent americà, que va augmentar en 19.085 persones. Aquest augment va ser degut fonamentalment a l'aportació dels originaris d'Amèrica del Sud (11.152 persones). Per país de nacionalitat, van destacar els increments de la població originària d'Hondures (5.821), del Marroc (4.110), d'Itàlia (4.062), de Veneçuela (3.951) i de Colòmbia (3.448).

Les comarques amb majors percentatges de població estrangera van ser la Segarra (26,0%), l'Alt Empordà (23,9%), el Gironès (19,5%) i el Baix Empordà (19,2%). D'altra banda, el major estoc de població estrangera es trobava al Barcelonès, amb 402.279 persones, que representava el 37,2% de la població estrangera que residia a Catalunya. La ciutat de Barcelona concentrava 293.787 persones estrangeres.