Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 01/2019

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 0,7% interanual a Catalunya al gener del 2019. Per grans sectors industrials, creixen els preus de tots els béns: els dels béns d'equipament (1,4%), els dels béns de consum (0,7%) i els dels béns intermedis (0,3%).

D'altra banda, per divisions industrials, , els increments de preus més elevats es registren a les arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats (5,4%); a les indústries manufactureres diverses (4,7%) i a la indústria de la fusta i del suro (excepte mobles), cistelleria i esparteria (3,4%). En canvi, decreixen els preus de la metal·lúrgia, fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (−2,0%).

En aquest mateix període l'índex de preus industrials augmenta un 1,3% respecte el mateix mes de l'any anterior.