Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 01/2019

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 944 milions d'euros al gener del 2019, xifra que suposa un increment del 4,5% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per país de residència habitual destaquen Estats Units i França amb una despesa total de 94 i 80 milions d'euros i un decrement interanual del 8,3% i el 12,0%, respectivament.

La despesa mitjana diària per persona és de 176 euros, dada que suposa un increment interanual de l'1,3%. Les partides de despesa principals corresponen al transport internacional (320 milions d'euros) i a les activitats (219 milions d'euros).