Saltar al contingut principal

Turisme dels residents de Catalunya. T4/2018 i any 2018

El nombre de viatges dels catalans va augmentar un 2,3% interanual al quart trimestre de 2018. Els residents de Catalunya van fer 6,2 milions de viatges, que van suposar 21,3 milions de pernoctacions, una estada mitjana de 3,4 nits i una despesa de 1.649 milions d'euros.

La despesa dels catalans en viatges, al quart trimestre, va ser de 265 euros per persona, xifra que representa un augment de l'11,8% en relació amb el quart trimestre del 2017, i que equival a 77 euros de despesa diària.

El nombre d'excursions dels residents de Catalunya es va situar en 13,6 milions al quart trimestre del 2018, un 1,5% més que al mateix trimestre de l'any anterior.

L'any 2018, el nombre de viatges dels catalans va augmentar un 6,0%, la despesa total dels catalans en viatges va créixer un 15,6% i la despesa mitjana diària per persona, un 9,5%. Segons destinació principal del viatge, el 60,9% dels viatges dels catalans es van fer a Catalunya (amb un increment anual del 2,0%); el 23,5% van tenir com a destí la resta de l’Estat (8,4% d’augment) i el 15,6%, l’estranger (increment del 20,5%).