Saltar al contingut principal

Renda familiar disponible bruta territorial. 2016

La renda per habitant va augmentar a 24 comarques i a l'Aran l'any 2016. La Cerdanya és la comarca on més es va incrementar la renda per habitant (3,0%), seguida d'Osona (2,4%), el Baix Llobregat (2,3%) i l'Alt Empordà (2,2%). A l'altre extrem, es van situar les Garrigues, la Noguera i el Pallars Jussà, amb disminucions a l'entorn del 3%.

El Barcelonès (19.200 euros), el Baix Llobregat (17.800 euros) i el Vallès Occidental (17.400 euros) continuaven sent les comarques amb la renda per habitant més elevada. En sentit contrari, les comarques amb el nivell de renda més baix eren el Baix Ebre (12.800) i el Montsià (12.000 euros).

La remuneració d'assalariats era el principal recurs de les famílies a totes les comarques. El Gironès i el Tarragonès són les que en tenien en proporcions més elevades (65,3% i 64,6%, respectivament). A l'altre extrem hi havia la Terra Alta (42,1%), les Garrigues (48,1%), el Priorat (49,7%) i el Pallars Jussà (el 49,8%).

Pel que fa als ingressos procedents de l'excedent brut d'explotació, la Terra Alta i el Pallars Sobirà eren les comarques amb els percentatges més elevats (32,8% i 31,7%, respectivament). Contràriament, el Bages (15,5%), el Tarragonès (16,2%) i la Garrotxa (16,5%) mostraven els percentatges més baixos d'ingressos procedents de l'excedent brut d'explotació.

Quant als ingressos provinents de les prestacions socials, el Berguedà és la comarca on eren més elevats (30,6%), seguida del Ripollès (26,7%) i el Pallars Jussà (26,2%). En canvi, la Cerdanya (15,1%) i Aran (14,9%) van presentar les menors proporcions de prestacions socials.

Matadepera, amb 26.400 euros per habitant, i Sant Just Desvern, amb 25.900 euros, continuaven sent els municipis amb el nivell de renda més elevat i superaven la mitjana catalana amb més del 50%. Els seguien Sant Cugat del Vallès, Alella, Tiana, Cabrils i Teià, amb rendes per càpita a l'entorn dels 23.000 euros. A l'altre extrem, amb una renda per habitant inferior al 70% de la mitjana catalana, hi havia Salou, Sant Carles de la Ràpita, l'Ametlla de Mar, Santa Margarida de Montbui, Deltebre, Salt, la Sénia, Ulldecona, Castelló d'Empúries i Lloret de Mar.

L'Idescat elabora la sèrie de RFDB i és coherent amb les dades dels comptes de renda de les llars de la Comptabilitat Regional d'Espanya de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). El darrer any per al qual l'INE disposa d'estimacions del compte de renda de les llars per comunitats autònomes és també l'any 2016, amb caràcter provisional. Es presenta la distribució de la renda familiar a les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i capitals comarcals de Catalunya.