Saltar al contingut principal

Publicació de la Memòria de l'Idescat 2018

L'Idescat publica la Memòria del 2018, amb la informació detallada de l'activitat que ha desenvolupat al llarg de l'any.

L'any 2018 va ser el segon any del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020. L'aprofundiment i extensió de la informació estadística disponible s'ha reflectit en totes les actuacions dutes a terme.

Entre les diverses actuacions estadístiques del 2018, cal destacar la construcció dels registres estadístics de població i de territori i la reorganització de les bases de dades per millorar la difusió de la informació. També s'ha treballat en dos nous reglaments, un per incrementar la utilització d’informació administrativa amb finalitats estadístiques i un altre per regular l'accés dels investigadors a la informació estadística per facilitar la recerca científica amb la finalitat d'analitzar i millorar les polítiques públiques i el benestar general.

La Memòria del 2018, que està pendent de rebre l'aprovació definitiva de la Junta de Govern de l'Idescat, s'estructura en onze capítols: Activitat institucional; Planificació estadística; Estadístiques de població i territori; Estadístiques d'economia i societat; Estadístiques d'empresa i ocupació; Activitats de normalització estadística; Serveis de difusió estadística; Promoció de l'estadística; Recerca i desenvolupament; Serveis tècnics, i Recursos i organització.

Memòria 2018 (pendent d'aprovació)