Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 04/2019

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 10,7% interanual a Catalunya l'abril del 2019, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic creixen un 11,7%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans creixen un 13,1% i les dels viatgers procedents de la resta de l'Estat un 10,3% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 10,2% interanual. Cal tenir present l'efecte Setmana Santa, atès que aquest any s'ha celebrat el mes d'abril i al 2018 es va celebrar entre març i abril.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, el Regne Unit, Alemanya i Estats Units són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (619,3, 355,3, 257,2 i 238,8 milers, respectivament), amb variacions interanuals de signe diferent: el Regne Unit, Alemanya i Estats Units augmenten un 20,0%, 28,1% i un 17,2%, respectivament i França disminueix un 3,2%.

Per marques turístiques, Barcelona i Costa Brava són les que concentren més pernoctacions (2.023,3 i 961,0 milers, respectivament) i mostren variacions interanuals positives, del 10,9% i del 14,2%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 8,8% interanual, amb un increment en el turisme domèstic del 6,2%, i del 10,3% en el turisme estranger.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener del 1999 fins al desembre del 2010. Les dades conjunturals són definitives des del gener del 2011 fins a un any enrere a l'últim període publicat.