Saltar al contingut principal

Estadística de naixements. 2018. Dades provisionals

El nombre de nascuts vius registrats a Catalunya va ser de 63.174 l'any 2018, segons dades provisionals, xifra que representa una reducció del 5,4% en relació amb les dades definitives del 2017. En paral·lel, va augmentar l'edat a la maternitat, que es va situar en 31 anys al naixement del primer fill. La taxa de natalitat es va situar en 8,3 nascuts vius per cada 1.000 habitants i el nombre mitjà de fills per dona, en 1,30, el més baix des del 2001.

Els àmbits del Pla territorial de les Comarques Centrals, les Comarques Gironines i Ponent són els que van tenir l'índex conjuntural de fecunditat més elevat (amb 1,47, 1,46 i 1,44 fills per dona respectivament), mentre que el de l'Alt Pirineu i Aran és el que el va tenir més baix (1,08 fills per dona).

La reducció de la natalitat es va concentrar en les mares de nacionalitat espanyola, ja que els naixements d’aquestes mares van disminuir un 7,7% en relació amb les dades definitives de l'any 2017; en canvi, els naixements de mares estrangeres van augmentar un 0,4%, que representaven el 29,6% del total.

Pel que fa a les característiques dels parts, del total de 62.129 parts registrats el 2018 a Catalunya, 60.909 van ser parts simples, 1.204 van ser dobles i 16 van ser triples. La proporció de parts múltiples augmenta amb l’edat de la mare: entre les dones menors de 35 anys la freqüència de parts múltiples estava per sota de la mitjana, mentre que el 6,2% dels parts de dones de més de 45 anys corresponien a parts múltiples.

L'any 2018 tots els àmbits del Pla territorial van registrar un descens del nombre de nascuts vius. Els àmbits que van registrar les disminucions més elevades van ser l'Alt Pirineu i Aran (−10,9%) i les Terres de l'Ebre (−6,7%).

L'anàlisi per comarques mostra que només en 7 comarques el nombre de nascuts vius del 2018 va ser superior al 2017. El Gironès (10,5‰) i l'Alt Empordà (9,4‰) van tenir les taxes brutes de natalitat més elevades i les comarques del Priorat (3,8‰) i la Ribera d'Ebre (5,7‰) són les que les van tenir més baixes.