Saltar al contingut principal

Posició competitiva del sector industrial. T2/2019

L'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació amb els països industrialitzats assoleix el nivell de 104,8 punts al segon trimestre del 2019; això suposa una millora d'1 punt respecte al segon trimestre del 2018.

D'altra banda, l'índex de competitivitat revelada (que mesura l'evolució de la quota de mercat de les exportacions manufactureres catalanes en els principals mercats amb què Catalunya té fluxos comercials) millora al segon trimestre del 2019, en comparació amb el mateix període de l'any anterior, en passar d'un índex de 95,8 a 97,3.