Saltar al contingut principal

Estadística i comptes de les empreses del sector TIC. 2017

El volum de negoci del sector TIC de Catalunya va ser de 18.325 milions d'euros l'any 2017, amb un augment del 9,9% respecte a l'any anterior. Aquest sector va donar ocupació a 93.910 persones, xifra que representa un increment del 6,8%, i el seu valor afegit brut va ascendir a 6.670 milions d'euros, un 11% més respecte a l'any anterior.