Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T3/2019

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) (base 2015=100) augmenta un 3,5% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2019. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també presenta un increment del 3,8% respecte a un any enrere, atès que el comerç creix un 2,5% i el sector altres serveis (és a dir, els no comercials) un 5,8%. Dins d'altres serveis, els increments més destacats es troben a les activitats professionals, científiques i tècniques (10,4%) i al transport i emmagatzematge (7,4%). D'altra banda, es produeix un decrement en el sector de la informació i comunicacions (−0,7%).