Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat hotelera. 12/2019 i any 2019. Dades provisionals

Les pernoctacions en establiments hotelers van augmentar un 0,9% interanual a Catalunya al desembre del 2019, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. El nombre de pernoctacions del turisme domèstic va decréixer un 1,6%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans van decréixer un 3,4%, mentre que les dels viatgers procedents de la resta de l'Estat van créixer un 0,7%. Les pernoctacions del turisme estranger van augmentar un 2,4% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, Itàlia i Estats Units són els que van fer més pernoctacions en termes absoluts (193,9, 139,0 i 136,2 milers, respectivament).

Per marques turístiques, Barcelona, Costa Barcelona i Costa Brava són les que van concentrar més pernoctacions (1.440,7, 329,4 i 209,8 milers, respectivament) amb variacions interanuals positives a Costa Barcelona del 2,6% i a Costa Brava del 4,7%, mentre que Barcelona va presentar una taxa negativa del 0,6%.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers va augmentar un 3,0% interanual amb decrements en el turisme domèstic (0,6%) i amb increments en el turisme estranger (5,9%).

L'any 2019, les pernoctacions en els establiments hotelers van augmentar un 2,6% a Catalunya, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic van decréixer un 0,1% respecte a un any enrere (−0,2% el català i es va mantenir estable el procedent de la resta de l'Estat), mentre que les del turisme estranger van augmentar un 3,7%. Per marques turístiques, Terres de Lleida i Barcelona van registrar els increments més elevats (10,2% i 5,6%, respectivament). Durant l'any 2019, el grau d'ocupació per habitacions a Catalunya es va situar en el 69,3%. Pel que fa al nombre de viatgers va augmentar un 3,4% respecte a l'any 2018.

Les dades mensuals des del gener del 1999 fins al desembre del 2010 són provisionals. Les dades mensuals des del gener del 2011 fins al desembre del 2018 són definitives.