Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 01/2020

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari disminueix un 2,4% interanual a Catalunya al gener del 2020. Per grans sectors industrials, decreixen l'energia un 7,7%, els béns intermedis un 3,9% i els béns d'equipament un 2,0%; en canvi, creixen els béns de consum un 0,5%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia i no està corregit d'efectes de calendari) disminueix un 5,1% respecte a un any enrere.