Saltar al contingut principal

Estadística de defuncions. Ampliació de resultats. 2014-2018

L'Idescat difon, per primera vegada, el nombre de defuncions de cada dia de l'any. S'ofereixen dades de Catalunya per als anys 2014-2018. Aquesta informació permet analitzar la incidència de situacions com ara les epidèmies de grip o les onades de calor. També permet conèixer quantes defuncions hi va haver tal dia com avui en els anys anteriors.

Aquestes dades representen una ampliació de resultats de l'Estadística de defuncions. A partir d'ara aquesta taula s’integrarà en el seu pla de tabulació i es publicarà anualment amb la resta de taules.

La font original de l'Estadística de defuncions és el document unificat Certificat mèdic de defunció/Butlleta estadística de defunció (CM/BED), amb què s'inscriu la defunció al Registre Civil. L'explotació estadística d'aquesta informació inclou la recollida per part de les delegacions provincials de l'INE dels CM/BED als registres civils, la codificació, la gravació de les dades demogràfiques i la digitalització de la imatge del certificat. El Registre de mortalitat de Catalunya (RMC) s'encarrega de la verificació, la codificació i la validació de la causa de la mort. En darrer terme, hi ha l'explotació estadística d'aquest fitxer. Es tracta d'un procés complex, necessari, també, per assegurar la qualitat estadística de les dades de defuncions, que explica el retard en la disponibilitat de resultats definitius.