Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. Formació i condicions de treball. 2019

El 29,9% de la població assalariada de Catalunya va declarar haver treballat almenys un dissabte al mes al 2019 (3,1 punts més que al 2018), segons l'Enquesta de població activa. La població assalariada que va treballar almenys un diumenge al mes es va situar en el 19,0% (2,3 punts més que l’any anterior).

Pel que fa al tipus d'horari, el 60,2% dels homes assalariats van treballar en horari continuat, mentre que en el cas de les dones assalariades van ser el 71,9%.

Quant al treball per torns, el 19,8% dels homes assalariats van treballar en un sistema de torns, mentre que en el cas de les dones assalariades van ser el 14,9%.

El 17,1% de la població assalariada va treballar més de la meitat dels dies fins a última hora de la tarda (2,3 punts més que al 2018). Per sexe, aquesta situació es va donar en el 18,5% dels homes i en el 15,6% de les dones.

El 9,4% dels homes ocupats el 2019 eren directius de petites, mitjanes o grans empreses, enfront del 4,8% de la població femenina ocupada. D'altra banda, el 73,4% de les dones ocupades tenien caps i no tenien subordinats, mentre que aquesta situació es donava en el 62,9% dels homes.

Des de l'any 2006 s'ofereixen dades d'una submostra de l'EPA per obtenir informació anual d'algunes variables estables en el temps que només es pregunten a una sisena part de la mostra de cada trimestre. Les dades que es difonen aquí són el resultat de l'explotació d'algunes d'aquestes variables, entre les quals destaquen el sector d'estudis, el treball per torns, treball els dissabtes o diumenges, el nombre de treballadors de l'establiment i el tipus de lloc de treball.