Saltar al contingut principal

Publicació de la Memòria de l'Idescat 2019

L'Idescat publica la Memòria del 2019, amb la informació detallada de l'activitat que ha desenvolupat al llarg de l'any.

Entre les diverses actuacions estadístiques del 2019, cal destacar la producció i difusió de dades corresponents a l'Enquesta d'usos lingüístics de la població, les Projeccions de població, l'Enquesta de condicions de vida o els treballs per integrar en l'estadística oficial els Objectius de desenvolupament sostenible. Aquestes actuacions són essencials per a l'anàlisi de qüestions tan importants per a la societat catalana com l'impacte del canvi climàtic, la igualtat de gènere, el nivell de pobresa o el grau de coneixement i ús de la llengua catalana.

La Memòria del 2019, que està pendent de rebre l'aprovació definitiva de la Junta de Govern de l'Idescat, s'estructura en onze capítols: Activitat institucional; Planificació estadística; Estadístiques de població i territori; Estadístiques d'economia i societat; Estadístiques d'empresa i ocupació; Activitats de normalització estadística; Serveis de difusió estadística; Promoció de l'estadística; Recerca i desenvolupament; Serveis tècnics, i Recursos i organització.

Memòria 2019 (pendent d'aprovació)