Saltar al contingut principal

Enquesta de clima empresarial. T2/2020

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al segon trimestre del 2020 registra un saldo de −62,9 punts. El 69,6% dels gestors d'establiments empresarials té una opinió desfavorable sobre la marxa del seu negoci en el trimestre esmentat, mentre que el 6,7% la té favorable i el 23,7% considera que s'ha mantingut estable.

Per sectors d'activitat, tots els sectors presenten saldos negatius en la marxa del negoci, encapçalats per l'hostaleria i la construcció, amb −98,3 i −67,8 punts, respectivament.

D'altra banda, les expectatives sobre la marxa del negoci per al tercer trimestre del 2020 mostren un saldo de −46,1 punts. El 7,0% dels gestors considera que la marxa del seu negoci serà favorable, mentre que el 53,1% opina que serà desfavorable, percentatge que s'eleva fins al 85,2% en el cas de l'hostaleria. El 39,9% restant considera que es mantindrà estable.