Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 09/2020

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 2,4% interanual a Catalunya al setembre del 2020. Per grans sectors industrials, disminueixen els béns d'equipament un 8,3%, l'energia un 3,5% i els béns intermedis un 2,6%, mentre que els béns de consum creixen un 2,4%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia ni està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 1,4% respecte a un any enrere.