Saltar al contingut principal

Comptabilitat trimestral.T4/2020. Avanç del PIB

El producte interior brut de Catalunya va mostrar una taxa interanual del −9,6%, segons l'estimació avançada del quart trimestre del 2020. La taxa intertrimestral de Catalunya es va situar en el −0,5% aquest quart trimestre, en un context afectat per les mesures de restricció d'activitat i mobilitat per contenir l'empitjorament de la situació sanitària del darrer trimestre de l'any.

Per sectors, la construcció va mostrar una taxa interanual del −15,5% i va empitjorar més de cinc punts respecte del trimestre anterior. El sector serveis va registrar una reducció del 10,8%, quasi un punt inferior al tercer trimestre. En canvi, l'agricultura va presentar una variació del −0,8%, però va millorar respecte del tercer trimestre (−2,2%). La indústria va ser el sector que va mostrar una evolució més favorable respecte del trimestre anterior (− 5,0% el quart trimestre enfront del −7,8% del tercer).

L'objectiu de l'avanç del PIB trimestral és proporcionar informació de l'evolució de l'economia catalana amb el mínim retard possible respecte del trimestre de referència. Per aquest motiu, el càlcul de les macromagnituds utilitza fonts estadístiques que no cobreixen el període complet i que normalment no inclouen les dades corresponents al tercer mes del trimestre.

L'avanç de resultats del PIB del quart trimestre de 2020 està elaborat amb la informació disponible a dia d'avui sobre l'evolució econòmica del trimestre. Té caràcter provisional i s'actualitzarà en la propera publicació de la Comptabilitat trimestral, prevista per al 19 de març.