Saltar al contingut principal

Estadístiques de cost laboral. T4/2020

El cost laboral per treballador i mes va ser de 2.917,77 euros a Catalunya al quart trimestre del 2020, un 1,7% menys que al mateix trimestre del 2019. Pel que fa als sectors específics, el cost laboral per treballador i mes al sector de les TIC va ser de 4.800,14 euros, un 0,4% menys que un any enrere, mentre que al sector de la cultura es va situar en 3.506,15 euros, amb un increment interanual del 5,0%. El subsector llibres i premsa és el que va anotar el cost laboral més alt (4.017,75 euros). El sector del turisme va decréixer un 22,8% respecte el mateix trimestre del 2019 amb un cost laboral de 1.708,15 euros per treballador i mes. Dins del sector del turisme el cost laboral més alt el va registrar el subsector del transport del turisme (3.225,21 euros). Tots els subsectors del turisme pateixen un decreixement interanual del cost laboral, però destaquen per sobre la mitjana del sector els serveis d’allotjament i els serveis de menjar i begudes (−39,1% i −34,7%, respectivament).

El cost salarial per treballador i mes va disminuir un 2,6% a Catalunya i es va situar en 2.186,91 euros. En el sector de les TIC aquest cost salarial va ser de 3.769,21 euros, en el sector de la cultura va ser de 2.731,87 i en el turisme de 1.201,34.

Per hora efectiva, el cost laboral va ser de 23,86 euros i el cost salarial de 17,89 euros. En els sectors específics analitzats, el sector TIC va presentar el cost salarial per hora efectiva més alt (25,69 euros), seguit de la cultura (22,40 euros) i del turisme (15,31 euros).

Finalment, el nombre de llocs de treball vacants va ser de 16.217, un 18,9% menys que un any enrere. El sector serveis va concentrar el 91,3% de les vacants.

L’evolució de les diferents seccions d’activitat reflecteix el grau d’afectació de la situació excepcional derivada de la crisi sanitària i les mesures aplicades per a la seva contenció. El Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació, prorroga els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) fins el 31 de gener de 2021 i estableix, entre altres mesures, diferents percentatges d’exoneració a les quotes de la Seguretat Social. Els treballadors acollits en un ERTO pertanyen a la plantilla de les empreses, però la seva remuneració no prové dels salaris, sinó de les prestacions aportades directament pel SEPE i, en alguns casos, complementades per les mateixes empreses. A més, les cotitzacions socials a càrrec de l’ocupador d’aquests treballadors, així com dels que es reincorporen a l’activitat, tenen exoneracions.