Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 05/2021

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 251,5 milers al maig del 2021. Segons el país de residència habitual, els països d’on procedeixen majoritàriament els turistes són França, Itàlia i Alemanya, amb una afluència en milers de turistes de 117,4, de 17,3 i de 14,5, respectivament.

Segons el motiu del viatge, els viatges amb més afluència turística són els d'oci amb 172,5 milers de turistes.

Per tipus d'allotjament principal, els hotels i similars tenen una afluència majoritària amb 168,9 milers de turistes.

L'estat d'alarma per la gestió de la covid-19 va suposar la supressió del flux dels visitants internacionals per motius turístics a Catalunya al mes de maig del 2020. Per aquest motiu, no és possible calcular les taxes de variació del mes de maig del 2021 respecte del mateix mes de l'any anterior.