Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 08/2021

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 4,3% interanual a Catalunya a l'agost del 2021. Per grans sectors industrials, creixen els béns d'equipament un 14,4% i els béns intermedis un 7,1%; en canvi, decreix l'energia un 3,4% i els béns de consum es mantenen constants amb un −0,1%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia ni està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 10,3% respecte a un any enrere.