Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 09/2021

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 8,2% interanual a Catalunya al setembre del 2021. Per grans sectors industrials, creixen els preus de l'energia (38,4%), els dels béns intermedis (17,9%), els dels béns de consum (2,8%) i els dels béns d'equipament (1,7%).

D'altra banda, per divisions industrials, els increments més grans de preus es registren a la metal·lúrgia, fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (43,5%) i a les indústries químiques (23,5%). En canvi, decreixen els preus al sector de la reparació i instal·lació de maquinària i equips (−1,4%).

En aquest mateix període, l'índex de preus industrials (que inclou l'energia) augmenta un 13,8% respecte al mateix mes de l'any anterior.