Saltar al contingut principal

Comptabilitat trimestral. T3/2021. Avanç del PIB

El producte interior brut de Catalunya mostra un creixement interanual del 3,4% al tercer trimestre del 2021, segons l'estimació avançada. Cal tenir en compte que aquesta dada se situa de nou en un rang de valors habituals en la sèrie històrica prepandèmica, en clar contrast amb el creixement del trimestre anterior (18,3%). En termes intertrimestrals, la taxa de variació és d’un 0,7%.

Per sectors, tots presenten taxes de variació interanuals positives i reflecteixen la consolidació de la recuperació de les activitats més afectades per la pandèmia. La indústria presenta una taxa interanual del 3,3%, enfront del 19,7% del segon trimestre. Les branques que més han contribuït al creixement industrial han estat l'alimentació, la química i la metal·lúrgia. En canvi, la fabricació de vehicles ha perdut dinamisme respecte al trimestre anterior, pels desajustos en les cadenes de subministrament globals.

Els serveis mostren una taxa de variació d'un 5,1%, que contrasta amb l'elevat creixement del trimestre anterior (16,9%). Hi ha quatre grans branques que han contribuït de manera destacada a assolir aquests resultats: el comerç a l'engròs, l'emmagatzematge i les activitats afins al transport, l'hoteleria i restauració, i el transport aeri. La construcció passa d'una taxa d'un 13,5% al segon trimestre a un 1,1% al tercer trimestre. En darrer lloc, l'agricultura, amb una variació interanual del 0,8%, millora gairebé un punt percentual respecte del trimestre anterior (−0,1%).

L'objectiu de l'avanç del PIB trimestral és proporcionar informació de l'evolució de l'economia catalana amb el mínim retard possible respecte del trimestre de referència. Per aquest motiu, el càlcul de les macromagnituds utilitza fonts estadístiques que no cobreixen el període complet i que normalment no inclouen les dades corresponents al tercer mes del trimestre.

L'avanç de resultats del PIB del tercer trimestre del 2021 té caràcter provisional i s'actualitzarà en la propera publicació de la Comptabilitat trimestral, prevista per al 13 de desembre.