Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies. 11/2021

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents va augmentar un 19,6% al novembre del 2021 respecte al mateix mes del 2020. Per grups de productes, l’increment de l’índex és motivat principalment per les vendes de productes no alimentaris, que van créixer un 36,4% interanual, mentre que l’alimentació va créixer un 4,9%.

La variació mensual de l'índex de vendes en grans superfícies va ser positiva (14,8%) en relació amb el mes d'octubre. Per productes, l’alimentació va augmentar un 5,3% i la resta de productes un 24,7%.

A preus constants –és a dir, eliminant l’efecte dels preus–, l’índex va mostrar un augment interanual del 12,8% al novembre del 2021.