Saltar al contingut principal

Enquesta de clima empresarial. T4/2021

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al quart trimestre del 2021 registra un saldo de 5,6 punts. El 25,1% dels gestors d'establiments empresarials té una opinió favorable de la marxa del seu negoci al quart trimestre, mentre que el 19,5% la té desfavorable i el 55,4% considera que s'ha mantingut estable.

Per sectors d'activitat, tots presenten saldos positius, excepte l’hostaleria (−31,8). Destaquen els sectors de la indústria i la construcció amb saldos de 10,6 i 11,6 punts, respectivament.

D'altra banda, les expectatives sobre la marxa del negoci per al primer trimestre del 2022 registren un saldo de −4,2 punts. El 18,0% dels gestors considera que la marxa del seu negoci serà favorable, mentre que el 22,2% opina que serà desfavorable, percentatge que s’eleva fins al 52,9% en el cas de l’hostaleria. El 59,7% restant considera que es mantindrà estable.