Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 12/2021 i any 2021. Dades provisionals

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari va augmentar un 0,8% interanual a Catalunya al desembre del 2021. Per grans sectors industrials, van créixer els béns de consum un 7,7% i, d'altra banda, van disminuir els béns d’equipament un 5,6%, l’energia un 2,9% i els béns intermedis un 0,4%.

En aquest mateix període l'índex de productes industrials (que no inclou l’energia) va augmentar un 1,3% respecte del mateix mes de l'any anterior. I l’índex de producció industrial (que inclou l’energia) va augmentar un 0,8% interanual. Per grans sectors industrials, van créixer els béns de consum (8,1%) i van disminuir els béns d’equipament (−5,8%), l’energia (−2,2%) i els béns intermedis (−0,4%).

D'altra banda, per divisions industrials els increments més elevats els van registrar la indústria de materials i equips elèctrics, electrònics i òptics (20,2%) i les altres indústries manufactureres (10,6%); en canvi, van decréixer la indústria de la fabricació de material de transport (−35,9%) i la fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics (−6,7%).

L'any 2021, la mitjana anual de l'índex de producció industrial va créixer un 8,2%, segons dades provisionals. Per grans sectors industrials, tots van registrar increments: els béns d'equipament i béns intermedis (ambdós amb un 10,3%), els béns de consum (7,9%) i l’energia (0,4%). Per seccions de la CCAE-2009, va destacar l’augment de les altres indústries manufactureres (20,0%) i la fabricació de maquinària i equips mecànics (16,4%).

Cal tenir en compte que les xifres de variacions interanuals estan afectades per l’estat d’alarma que es va declarar a causa de la covid-19.