Saltar al contingut principal

Indicadors de benestar i progrés social. 2021. Avanç

L'Idescat actualitza els Indicadors de benestar i progrés social (INDBPS). En aquesta ocasió s'hi incorporen els valors per a l'any 2021 de 16 indicadors corresponents als àmbits de Condicions de vida i treball, Educació, Medi ambient, Inclusió, drets i participació i Oci i cultura. Així mateix, es completen i s'actualitzen les dades d'anys anteriors de 9 indicadors més.

Aquests indicadors, 52 en total, publicats per primer cop al setembre del 2017, van ser promoguts per les direccions generals de Pressupostos i d'Anàlisi i Prospectiva Econòmica del Departament d'Economia i Hisenda, i per l'Idescat, per donar compliment a la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya.

L'elaboració dels Indicadors de benestar i progrés social també respon a la inquietud social i política, àmpliament manifestada, respecte de les limitacions del producte interior brut (PIB) com a únic indicador per mesurar el benestar i el progrés social.

Al juliol del 2022 hi haurà una altra actualització d'aquesta estadística.