Saltar al contingut principal

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 12/2021-02/2022. Dades definitives

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, al febrer del 2022 augmenta un 3,7% respecte a l'any anterior i se situa en 3.337.453 persones, segons dades definitives. L'augment interanual d'afiliats es produeix a totes les comarques i Aran. Els increments més intensos es presenten a Aran (16,3%), l'Alta Ribagorça (8,7%) i la Cerdanya (8,4%). Pel que fa a les 3 comarques més poblades de Catalunya, que agrupen més de la meitat dels afiliats, segueixen registrant increments interanuals inferiors a la mitjana catalana: el Barcelonès (3,3%), el Vallès Occidental (2,6%) i el Baix Llobregat (2,5%).

En relació amb el mes de gener del 2022 , el nombre d'afiliats ha augmentat un 0,5% al conjunt de Catalunya. L'augment s'ha traslladat a pràcticament la majoria de comarques i també a Aran, que les encapçala amb l'augment més elevat (1,7%), seguit del Baix Empordà (1,6%). Únicament 5 comarques han registrat variacions lleugerament negatives (entre el −0,1% i −0,2%) en relació amb el mes anterior: l'Alt Camp, les Garrigues, el Bages, la Conca de Barberà i el Vallès Oriental.

Per sexe i respecte a un any enrere, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta per sobre del d’homes (4,0% i 3,4%, respectivament) al conjunt de Catalunya. Per comarques, totes augmenten tant el nombre d’afiliats com d’afiliades, excepte la Terra Alta, on els homes afiliats disminueixen lleugerament (− 0,9%).

El nombre d'afiliats ha augmentat a tots els grups d'edat excepte en el de 30 a 44 anys, que ha disminuït lleugerament al conjunt de Catalunya ( 0,1%). Per comarques, el grup de 30 a 44 anys és l'únic que ha registrat disminucions, i ho ha fet a 26 comarques. El col·lectiu més jove (menors de 30 anys) és el que més augmenta (11,0%) i ho ha fet a totes les comarques (excepte a la Terra Alta) i els increments més elevats s'han registrat a Aran (40,6%) i a l'Alta Ribagorça (29,3%).

Segons la nacionalitat, l'augment interanual del nombre d'afiliats estrangers (9,4%) és més intens que el d'afiliats de nacionalitat espanyola (2,7%) a totes les comarques i Aran.

El nombre d'afiliacions del sector serveis, que representa el 78,5% de les afiliacions, ha augmentat un 4,5% al febrer del 2022 respecte a un any enrere i ho ha fet a totes les comarques. Les afiliacions a la indústria augmenten un 1,8% i també augmenten a totes les comarques excepte a Aran, el Barcelonès, el Garraf i el Moianès, amb disminucions que oscil·len entre el −0,2% i el −0,6%. La variació interanual de la construcció també és positiva (3,3%), i a totes les comarques, excepte 4. L'agricultura és l'únic sector que ha reduït el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social, un 1,3% interanual.

Per tipus de jornada, al mes de febrer, el 21,6% de les afiliacions per compte d'altri són a jornada parcial i en el cas de les dones la proporció és del 29,4%, més del doble que la dels homes (13,8%). La Cerdanya és la comarca on la proporció d'afiliacions per compte d'altri a jornada parcial és més elevada (26,5%).

Segons el tipus de contracte, el 23,8% de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri són de caràcter temporal, al conjunt de Catalunya. Les comarques amb un grau de temporalitat més elevat són l'Alta Ribagorça (36,4%) i Aran (33,9%).

L'Idescat fa públics els resultats del mes de febrer amb caràcter definitiu dels afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat, així com els definitius dels mesos de desembre i gener, que es van difondre amb caràcter provisional.