Saltar al contingut principal

Estadística de filials d'empreses estrangeres. 2019

El nombre de filials d'empreses estrangeres amb establiments a Catalunya va ser de 5.856 l'any 2019. Aquestes empreses van facturar un volum de negoci de 131.203 milions d'euros, van ocupar 421.339 persones i van generar un valor afegit brut de 31.531 milions d'euros. En relació amb l'any anterior, el nombre de filials va augmentar un 8,3%, el volum de negoci un 4,9%, l'ocupació un 4,6% i el VAB un 10,7%.

Per països, les filials d'empreses estrangeres que tenen l'empresa matriu a Alemanya són les que generen més valor afegit, que representa el 19,2% del total generat per les filials amb establiments a Catalunya. Les segueixen les filials d'empreses de França (12,6% del total generat), dels Estats Units (10,8%), Itàlia (10,3%) i Luxemburg (9,9%). En relació amb els ocupats, les filials d'empreses amb matriu Alemanya són les que ocupen més persones (71.828 persones, el 17,0% del total), seguides de les filials de França (16,2%) i Luxemburg (12,1%).

Per sector d'activitat, el comerç suposa el 40,6% del nombre total de filials d'empreses estrangeres amb establiments a Catalunya, els serveis el 40,2% i el sector industrial el 19,2% restant. Les filials del sector serveis són les que ocupen més persones (177.886), el 42,2% del total, seguides de la indústria (el 33,2%) i per últim el comerç (el 24,6%). D'altra banda, les filials del sector industrial són les que generen més valor afegit brut (VAB) amb un 41,5%, seguides del sector serveis (35,5%) i el comerç (22,9%).

Les filials d'empreses estrangeres representen l'1,3% de les empreses, però suposen el 31,5% del volum de negoci, el 18,5% de les persones ocupades i el 28,6% del valor afegit brut del total d'empreses amb establiments a Catalunya dels sectors investigats.

D'entre els principals indicadors comparatius, la productivitat per ocupat és més elevada en les filials estrangeres (74.835 euros per ocupat) que en el conjunt d'empreses amb establiments a Catalunya (48.597 euros per ocupat). El mateix passa amb les despeses de personal per assalariat, amb 46.989 euros per assalariat en les filials i 35.927 euros en el conjunt d'empreses.

D'altra banda, el nombre de filials d'empreses estrangeres amb seu a Catalunya l'any 2019 va ser de 4.683, que significa un increment del 7,2%, i el valor afegit brut que van generar, de 27.968 milions d'euros, representa un increment del 6,8%. En canvi, el nombre de persones ocupades, de 408.032, va disminuir un 2,3%.