Saltar al contingut principal

Estadística de prestacions per atur. 2021

El nombre mitjà de prestacions per atur a Catalunya l'any 2021 va ser de 242.856, un 40,0% menys que l'any anterior, i el volum econòmic anual es va situar en 4.329 milions d'euros, amb una disminució del 25,0%.

D'aquestes prestacions, 142.911 van ser de caràcter contributiu, amb un volum econòmic anual de 3.521 milions d'euros. La prestació contributiva mitjana al desembre del 2021 va ser de 1.653 euros, un 23,0% menys que al desembre anterior.

Pel que fa a les prestacions d'atur assistencials (o no contributives), van ser de 99.945, dada que es tradueix en un import anual de 807 milions d'euros i una prestació mitjana de 512 euros mensuals, un 21,6% menys que al desembre anterior.