Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 04/2022

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 1,2 milions a l'abril del 2022, enfront dels 93,5 milers del l'abril del 2021. Això suposa un augment interanual del 1.137,5%. Segons el país de residència habitual, els països d’on procedeixen majoritàriament els turistes són França amb 269,2 milers de turistes, Alemanya amb 126,5 milers i el Regne Unit amb 99,9 milers.

Segons el motiu del viatge, els viatges d'oci, els de negoci i els viatges per altres motius (salut, estudis, família...) tenen una afluència turística de 944,0 milers, 113,7 milers i 99,8 milers de turistes, respectivament.

Per tipus d'allotjament principal, els hotels i similars tenen una afluència de 904,2 milers de turistes, i els habitatges de familiars o amics de 86,6 milers.