Saltar al contingut principal

Comptabilitat trimestral. T1/2022

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual del 6,4% al primer trimestre del 2022. En termes intertrimestrals, la variació és del 0,1%

Des de l'òptica de la demanda, l'augment del PIB s'explica principalment per l'evolució de la demanda interna amb un creixement del 3,8%, quatre dècimes per damunt del trimestre anterior. Destaca la formació bruta de capital, que creix un 8,2%, i el consum de les llars (3,4%). El consum de les administracions públiques registra també valors positius (0,5%) però inferiors al trimestre precedent.

Pel que fa al sector exterior, les exportacions totals a l'estranger s'incrementen un 16,4% interanual. Aquesta augment s'explica bàsicament per la millora del consum dels estrangers al territori, que augmenta un 470,6%, gràcies a l'eliminació de les restriccions a la mobilitat internacional. Les exportacions de béns i serveis també augmenten (1,8%), tot i que amb menys intensitat que el trimestre anterior (11,5%). Les importacions totals de l'estranger registren un creixement del 7,9%, el qual ve determinat tant per l'augment de les importacions de béns i serveis (6,4%) com pel consum dels residents a l'estranger (99,5%).

Des de la perspectiva de l'oferta, l'activitat s'incrementa especialment en el sector serveis i en menor mesura en la construcció. Així, el sector serveis és el que registra el major creixement aquest trimestre (9,3%), en el qual destaca la branca del comerç, transport i hostaleria (18,9%). La construcció augmenta un 1,6% i manté uns resultats equivalents al trimestre anterior. En canvi, la indústria registra una reducció de l’activitat del −1,9%, en contrast amb l'increment del trimestre anterior (1,4%). El sector agrari també mostra una evolució negativa en el trimestre (−0,6%).

La Comptabilitat trimestral és congruent amb els corresponents Comptes econòmics anuals de Catalunya. Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, atès que la coherència necessària entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.