Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T1/2022

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) (base 2015=100) augmenta un 21,5% interanual a Catalunya al primer trimestre del 2022. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també presenta un increment del 21,5% respecte a un any enrere, atès que el comerç creix un 19,2% i el sector d'altres serveis (és a dir, els no comercials) un 26,0%. Dins d'altres serveis, els augments més destacats es donen a l'hostaleria (81,6%) i al sector del transport i emmagatzematge (32,6%).