Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. T2/2022

La població ocupada a Catalunya creix un 3,0% interanual al segon trimestre del 2022 i se situa en 3.521.000 persones. En nombres absoluts l'augment interanual és de 103.900 persones. En relació amb el primer trimestre del 2022, s'observa un increment de 63.800 persones ocupades (1,8%).

Per sectors, si es compara l'ocupació en termes interanuals creix en tots els sectors econòmics, i encapçala el creixement la indústria (51.700 persones; 9,1%), seguit dels serveis (36.300 persones; 1,4%), de la construcció (11.700 persones; 5,3%) i de l'agricultura (4.200 persones; 8,3%). Si es compara amb el trimestre anterior, la població ocupada creix a la indústria (40.000 persones; 6,9%), seguit de la construcció (21.600 persones; 10,1%) i dels serveis (4.100 persones; 0,2%). Per contra, decreix a l'agricultura (−1.900 persones; − 3,4%).

Per sexe, en termes interanuals l'ocupació creix més en les dones (3,8%) que en els homes (2,3%). Si ho comparem amb el primer trimestre del 2022, l'ocupació també creix més en les dones que en els homes (2,8% i 0,8%, respectivament). Per edats, el creixement més intens de l'ocupació respecte de l'any anterior es produeix entre la població de 16 a 24 anys (23,5%), col·lectiu que, alhora, protagonitza el major increment respecte del trimestre anterior (13,4%). La població ocupada de 55 anys o més augmenta un 2,3% interanual i un 2,9% intertrimestral. Finalment, la població ocupada de 25 a 54 anys augmenta un 1,5% interanual i un 0,6% intertrimestral.

Segons el tipus de jornada, en termes interanuals, creix l'ocupació a jornada completa (4,4%), mentre que decreix a jornada parcial (−5,6%). Entre la població ocupada assalariada per tipus de contracte, el contracte indefinit creix un 7,8%, mentre que el temporal decreix un 11,5%.

La taxa d'atur se situa en el 9,29%, el valor més baix d'ençà el 3r trimestre del 2008, amb un total de 360.500 persones desocupades (118.000 menys que l'any anterior; amb un decrement del 24,7%). Per sexe, l'atur de les dones decreix un 25,3% interanual (amb una taxa d'atur del 10,24%) i el dels homes decreix un 23,9% (amb una taxa del 8,41%). Per edats, destaca la disminució de l'atur en el tram de 25 a 54 anys (−30,4%), seguit del tram de 16 a 24 anys (−16,5%) i del de 55 anys o més (−10,4%).

Pel que fa als sectors específics, la població ocupada en el sector cultural se situa en 198.100 persones (el 5,6% del total de l'ocupació) i augmenta un 6,7% interanual i un 11,5% intertrimestral. Per sexe, el sector de la cultura ocupa 119.600 homes i 78.500 dones.

En el sector turístic, la població ocupada és de 454.600 persones, xifra que representa el 12,9% del total de l'ocupació. Aquesta dada suposa un increment del 7,3% respecte del primer trimestre del 2022 i un increment del 7,1% si es compara amb el mateix trimestre de l'any anterior. Per sexe, aquest sector ocupa 256.700 homes i 198.000 dones.

El sector de les TIC ocupa 112.600 persones al segon trimestre del 2022 (un 11,6% menys que un any enrere i un 6,1% menys que el trimestre anterior) i representa el 3,2% del total de l'ocupació.