Saltar al contingut principal

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. T2/2022

El 31,9% dels establiments empresarials de Catalunya declaren haver tingut dificultats per disposar d’aprovisionaments al segon trimestre del 2022. Per sectors, els establiments de la indústria són els que declaren una afectació més elevada (50,7%), seguits del comerç (41,7%), la construcció (40,9%), l'hostaleria (36,9%) i la resta de serveis (17,2%).

El 93,5% dels establiments amb dificultats per disposar d'aprovisionaments s'han vist afectats per aturades o retards en l'aprovisionament de béns o serveis i el 90,6% han sofert l'encariment de béns o serveis.

Respecte de les mesures per fer front a la manca d'aprovisionaments destaquen: assumir pèrdues o menys beneficis (84,7%); traslladar l'encariment dels inputs als preus finals (70,8%), i substituir els inputs afectats per altres d'alternatius (52,8%). L'hostaleria és el sector amb el percentatge més elevat d'establiments que assumeixen pèrdues o menys beneficis (94.5%).

Pel que fa a la previsió de millora de les dificultats d'aprovisionament, el 17,6% dels establiments afectats preveuen que les restriccions o limitacions milloraran durant el 2022, el 56,6% el 2023 i el 25,8% diuen que serà més enllà del 2023.

Quant a l'impacte del conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna, el 51,6% dels establiments empresarials de Catalunya declaren que aquest conflicte afecta el seu negoci: al 44,6% ja els ha afectat i al 7,0% els afectarà properament. El sector de la indústria és el que ja s'ha vist més afectat per aquest conflicte (67,7% d'establiments).