Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 06/2022

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 3,3% interanual a Catalunya al juny del 2022. Per grans sectors industrials, creixen l'energia un 12,1% i els béns de consum un 7,2% i, d'altra banda, decreixen els béns intermedis un 1,5% i els béns d'equipament un 0,1%.

En aquest mateix període l'índex de productes industrials (que no inclou l’energia ni està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 2,2% respecte del mateix mes de l'any anterior. I l’índex de producció industrial (que inclou l'energia) creix un 3,3% interanual. Per grans sectors industrials, augmenten l'energia un 11,8% i els béns de consum un 7,3%, i decreixen els béns intermedis un 1,4% i els béns d'equipament un 0,1%.

D'altra banda, per divisions industrials els augments més elevats els registren els productes farmacèutics (18,1%) i els productes de cautxú i matèries plàstiques (7,8%); en canvi, decreixen les indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat (−10,0%) i el sector de la fabricació de material de transport (−5,4%).